Κλάδος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

Η εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην εμπορία α΄υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού και με βάση την ταξινόμηση της ΕΣΥΕ κατατάσσεται στον κλάδο: ΣΤΑΚΟΔ: 51.36
“Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής”.

Ο κλάδος περιλαμβάνει επιχειρήσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων. Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον ειδικό χώρο της εμπορίας υλικών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού με τελικούς πελάτες τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, παρασκευαστές προϊόντων ζύμης, αρτοβιομηχανίες κλπ. Ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των Ειδών Διατροφής, ο οποίος είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και κερδοφόρους της ελληνικής βιομηχανίας. Η συμμετοχή του κλάδου διατροφής στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ) ανέρχεται σε 21%.

Η ανάπτυξη του κλάδου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην στροφή των καταναλωτών προς τα μεταποιημένα προϊόντα, τρόφιμα, φαγητά και είδη ζαχαροπλαστικής, τάση η οποία δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη. Η εγχώρια κατανάλωση των προϊόντων ζαχαροπλαστικής χαρακτηρίζεται από σταθερά ανοδική πορεία ενώ η κατά κεφαλήν κατανάλωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. Η ζήτηση για α’ ύλες ζαχαροπλαστικής είναι παράγωγη της ζήτησης για το τελικό προϊόν από τους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια στροφή της καταναλωτικής προτίμησης προς γλυκά και παρασκευάσματα ανώτερης ποιότητας σε αντίθεση με την κυριαρχία των “παραδοσιακών” γλυκών την προηγούμενη δεκαετία. Τα εργαστήρια και ζαχαροπλαστεία έχουν προσαρμόσει κατάλληλα τα προϊόντα τους, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στα ποιοτικά στοιχεία των υλικών ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες κατηγορίες προϊόντων.

Τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία χαρακτηρίζονται από χρήση υλικών χαμηλών λιπαρών και ήπια επεξεργασμένων, έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική θέση στη αγορά των α’ υλών ζαχαροπλαστικής, η οποία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι παραπάνω παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για α’ ύλες ανώτερης ποιότητας που κατά κύριο λόγο παράγονται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία, διαβλέποντας τη διαμορφούμενη τάση στις καταναλωτικές προτιμήσεις, τοποθετήθηκε εγκαίρως στη συγκεκριμένη αγορά των α’ υλών υψηλής ποιότητας και μάλιστα ανέλαβε την αντιπροσώπευση κορυφαίων οίκων του εξωτερικού.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο κλάδος, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων παραγωγών – προμηθευτών που καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα είδη όπως βούτυρα, μαργαρίνες κλπ. Επιπλέον, δραστηριοποιούνται μεσαίου μεγέθους εμπορικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και ευρύτερες ανάγκες προμηθειών σε υλικά ζαχαροπλαστικής, αποτελώντας τους άμεσους ανταγωνιστές της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών των μεγαλύτερων εταιριών εμπορίας ειδών ζαχαροπλαστικής στην ελληνική αγορά.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 201920182017 20162015 20142013
ΠΟΥΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ26.99425.60424.75723.24021.46720.31819.595
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ19.56120.18219.74318.57718.08217.89717.010
ΛΑΟΥΔΗ AΕ18.72217.89317.18916.39216.15015.71814.762
ΣΕΦΚΟ ΖΕΕΛΑΝΔΙΑ ΑΒΕΕ20.06919.33317.85216.66015.52315.41714.245
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ11.80211.50110.59910.1288.8997.9978.293
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΕ8.6868.3197.6066.8766.4226.9786.254
ΛΗΔΡΑ ΕΠΕ4.7804.8614.9074.3174.0643.8833.482
ΣΥΝΟΛΑ110.614107.693102.65396.19090.60799.96494.793

*Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Επίσης παρακάτω παρουσιάζεται η κατάταξη των εταιριών του κλάδου με βάση τα κέρδη προ φόρων:

 


ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ 20192018  20172016 2015 20142013
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ2.5013.0003.1292.9852.6162.3362.089
ΠΟΥΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ2.1031.8261.2191.042653854774
ΣΕΦΚΟ ΖΕΕΛΑΝΔΙΑ ΑΒΕΕ2.4262.6262.0262.4891.2091.1411.168
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ699871613697329420742
ΛΑΟΥΔΗ ΑΕ1.3411.3598961.0001.3131.0541.002
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΕ693708527457693773413
ΛΗΔΡΑ ΕΠΕ201387439363397273181
ΣΥΝΟΛΑ9.96410.7778.8499.0337.2106.8517.315
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΝΑΚΗ12,79%14,86%15,85%16,07%14,47%13,52%12,28%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ9,01%10,01%8,62%9,39%7,96%6,85%7,72%

*Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Σημειώνεται ότι το δείγμα των εταιρειών που χρησιμοποιήθηκε, αποτελείται από εταιρείες παρεμφερείς με την ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται μεγάλη γκάμα προϊόντων και απευθύνονται στις ίδιες αγοραστικές ομάδες (ζαχαροπλαστεία κ.λπ).

Η Εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται αποτελεσματικά από τον ανταγωνισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση συντελούν η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η υψηλή αναγνωρισιμότητα του εταιρικού ονόματός της, η μακροχρόνια σχέση με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, καθώς και η συνέπεια και η αξιοπιστία προς τους πελάτες. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή για την προώθηση των υψηλής ποιότητας προϊόντων της, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής, πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης.

Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ