Κλάδος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

Η εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην εμπορία α΄υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού και με βάση την ταξινόμηση της ΕΣΥΕ κατατάσσεται στον κλάδο: ΣΤΑΚΟΔ: 51.36
“Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής”.

Ο κλάδος περιλαμβάνει επιχειρήσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων. Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον ειδικό χώρο της εμπορίας υλικών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού με τελικούς πελάτες τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, παρασκευαστές προϊόντων ζύμης, αρτοβιομηχανίες κλπ. Ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των Ειδών Διατροφής, ο οποίος είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και κερδοφόρους της ελληνικής βιομηχανίας. Η συμμετοχή του κλάδου διατροφής στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ) ανέρχεται σε 21%.

Η ανάπτυξη του κλάδου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην στροφή των καταναλωτών προς τα μεταποιημένα προϊόντα, τρόφιμα, φαγητά και είδη ζαχαροπλαστικής, τάση η οποία δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη. Η εγχώρια κατανάλωση των προϊόντων ζαχαροπλαστικής χαρακτηρίζεται από σταθερά ανοδική πορεία ενώ η κατά κεφαλήν κατανάλωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. Η ζήτηση για α’ ύλες ζαχαροπλαστικής είναι παράγωγη της ζήτησης για το τελικό προϊόν από τους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια στροφή της καταναλωτικής προτίμησης προς γλυκά και παρασκευάσματα ανώτερης ποιότητας σε αντίθεση με την κυριαρχία των “παραδοσιακών” γλυκών την προηγούμενη δεκαετία. Τα εργαστήρια και ζαχαροπλαστεία έχουν προσαρμόσει κατάλληλα τα προϊόντα τους, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στα ποιοτικά στοιχεία των υλικών ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες κατηγορίες προϊόντων.

Τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία χαρακτηρίζονται από χρήση υλικών χαμηλών λιπαρών και ήπια επεξεργασμένων, έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική θέση στη αγορά των α’ υλών ζαχαροπλαστικής, η οποία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι παραπάνω παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για α’ ύλες ανώτερης ποιότητας που κατά κύριο λόγο παράγονται στο εξωτερικό. Η Εταιρεία, διαβλέποντας τη διαμορφούμενη τάση στις καταναλωτικές προτιμήσεις, τοποθετήθηκε εγκαίρως στη συγκεκριμένη αγορά των α’ υλών υψηλής ποιότητας και μάλιστα ανέλαβε την αντιπροσώπευση κορυφαίων οίκων του εξωτερικού.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο κλάδος, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων παραγωγών – προμηθευτών που καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα είδη όπως βούτυρα, μαργαρίνες κλπ. Επιπλέον, δραστηριοποιούνται μεσαίου μεγέθους εμπορικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και ευρύτερες ανάγκες προμηθειών σε υλικά ζαχαροπλαστικής, αποτελώντας τους άμεσους ανταγωνιστές της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών των μεγαλύτερων εταιριών εμπορίας ειδών ζαχαροπλαστικής στην ελληνική αγορά.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  2019 2018 2017  2016 2015  2014 2013
ΠΟΥΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 26.994 25.604 24.757 23.240 21.467 20.318 19.595
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 19.561 20.182 19.743 18.577 18.082 17.897 17.010
ΛΑΟΥΔΗ AΕ 18.722 17.893 17.189 16.392 16.150 15.718 14.762
ΣΕΦΚΟ ΖΕΕΛΑΝΔΙΑ ΑΒΕΕ 20.069 19.333 17.852 16.660 15.523 15.417 14.245
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 11.802 11.501 10.599 10.128 8.899 7.997 8.293
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΕ 8.686 8.319 7.606 6.876 6.422 6.978 6.254
ΛΗΔΡΑ ΕΠΕ 4.780 4.861 4.907 4.317 4.064 3.883 3.482
ΣΥΝΟΛΑ 110.614 107.693 102.653 96.190 90.607 99.964 94.793

*Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Επίσης παρακάτω παρουσιάζεται η κατάταξη των εταιριών του κλάδου με βάση τα κέρδη προ φόρων:

 


ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ  2019 2018   2017 2016  2015 2014 2013
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 2.501 3.000 3.129 2.985 2.616 2.336 2.089
ΠΟΥΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2.103 1.826 1.219 1.042 653 854 774
ΣΕΦΚΟ ΖΕΕΛΑΝΔΙΑ ΑΒΕΕ 2.426 2.626 2.026 2.489 1.209 1.141 1.168
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 699 871 613 697 329 420 742
ΛΑΟΥΔΗ ΑΕ 1.341 1.359 896 1.000 1.313 1.054 1.002
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΕ 693 708 527 457 693 773 413
ΛΗΔΡΑ ΕΠΕ 201 387 439 363 397 273 181
ΣΥΝΟΛΑ 9.964 10.777 8.849 9.033 7.210 6.851 7.315
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΝΑΚΗ 12,79% 14,86% 15,85% 16,07% 14,47% 13,52% 12,28%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ 9,01% 10,01% 8,62% 9,39% 7,96% 6,85% 7,72%

*Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Σημειώνεται ότι το δείγμα των εταιρειών που χρησιμοποιήθηκε, αποτελείται από εταιρείες παρεμφερείς με την ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται μεγάλη γκάμα προϊόντων και απευθύνονται στις ίδιες αγοραστικές ομάδες (ζαχαροπλαστεία κ.λπ).

Η Εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται αποτελεσματικά από τον ανταγωνισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση συντελούν η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η υψηλή αναγνωρισιμότητα του εταιρικού ονόματός της, η μακροχρόνια σχέση με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, καθώς και η συνέπεια και η αξιοπιστία προς τους πελάτες. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή για την προώθηση των υψηλής ποιότητας προϊόντων της, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής, πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης.

Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ