Αρχική Η Εταιρεία › Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας. Επιλέγει τα στελέχη της με αυστηρά κριτήρια, πάντοτε με βάση την εκπαιδευτική κατάρτιση, την σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη και τη διάθεση για ομαδική εργασία.

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της. Διοργανώνει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πωλήσεων, τεχνικά ζητήματα και τις εξελίξεις στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας. Μέσω των εξειδικευμένων σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Εταιρεία στοχεύει στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της σύμφωνα με τις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις και ταυτόχρονα στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η εξέλιξη του προσωπικού της εταιρείας έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019
Διοικητικό Προσωπικό  9 8 7 6 6 6 7 8 10 10
Προσωπικό Διάθεσης  56  57  55  55  57  61  61  61  63  61
Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού  65  65  62  61  63  67  68  69 73 71

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Aτομα  %
 Ανωτέρα-Ανωτάτη Εκπαίδευση 16  23%
 Μέση Εκπαίδευση  40  56%
 Βασική Εκπαίδευση 15  21%
 ΣΥΝΟΛΟ  71  100%
Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ