Αρχική Η Εταιρεία › Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας. Επιλέγει τα στελέχη της με αυστηρά κριτήρια, πάντοτε με βάση την εκπαιδευτική κατάρτιση, την σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη και τη διάθεση για ομαδική εργασία.

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της. Διοργανώνει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πωλήσεων, τεχνικά ζητήματα και τις εξελίξεις στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας. Μέσω των εξειδικευμένων σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Εταιρεία στοχεύει στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της σύμφωνα με τις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις και ταυτόχρονα στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η εξέλιξη του προσωπικού της εταιρείας έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

201020112012201320142015 2016 201720182019
Διοικητικό Προσωπικό 987666781010
Προσωπικό Διάθεσης 56 57 55 55 57 61 61 61 63 61
Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 65 65 62 61 63 67 68 697371

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Aτομα %
 Ανωτέρα-Ανωτάτη Εκπαίδευση16 23%
 Μέση Εκπαίδευση 40 56%
 Βασική Εκπαίδευση15 21%
 ΣΥΝΟΛΟ 71 100%
Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ