ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.01/04/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007

01/04/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ανακοινώνει ότι:

(α) ο κ. Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας και μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 01.04.2019 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 29.03.2019 σε πώληση 16.608 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 72.410,88 Ευρώ και

(β) ο κ. Γεώργιος Γκούφας του Κωνσταντίνου (πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), σύζυγος της κας. Ελευθερίας Κανάκη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 01.04.2019 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 29.03.2019 σε πώληση 58.825 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 256.477,00 Ευρώ.

 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ