ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΔελτία Τύπου01/08/2002 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

01/08/2002 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Η διοίκηση της εταιρείας “ΣΤ. ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι προχώρησε στην αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού 3,326 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά την εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα από το συνολικό ως άνω χρηματικό ποσό , το ποσό των 1,878 εκατ. ευρώ αφορούσε δανεισμό, ο οποίος συνάφθηκε για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και το λοιπό ποσό των 1,448 εκατ. ευρώ αφορούσε σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος συνάφθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. Η αποπληρωμή των δανείων είχε αρχικά προβλεφθεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2002.

Κατόπιν τούτων η εταιρεία έχει πλέον πολύ μικρή δανειακή επιβάρυνση (ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε λιγότερο από 0,4 εκατ. ευρώ), η οποία συνεπάγεται και χαμηλό χρηματοοικονομικό κόστος. Το σημαντικότερο είναι ότι ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση και αποκτά τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο της.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η “ΣΤ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ”, που δραστηριοποιείται στην εμπορία και διάθεση πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε υποδομές, έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της προγράμματος, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, κατασκευάστηκαν σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, συνολικού όγκου 20.000 κυβικών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 13,5 στρεμμάτων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της Λεωφόρου Δεκελείας στο Δήμο Αχαρνών.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ