ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΔελτία Τύπου01/10/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

01/10/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1. Σε εφαρμογή του α. 10 παρ. 1 ν. 334/2005 , η Εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ” , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την γεωγραφική επέκτασή της σε νέες αγορές διερευνά και εξετάζει συστηματικά τον βέλτιστο τρόπο δραστηριοποίησής της στην περιοχή της Βουλγαρίας. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη έλθει σε επαφή με τοπικές εταιρείες του κλάδου, ώστε να συλλέξει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται για τον καθορισμό της οριστικής μορφής και τρόπου διείσδυσής της Εταιρείας στη Βουλγαρική αγορά.

2. Παράλληλα η Εταιρεία , η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον κλάδο των πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και παγωτού, εντείνει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον κλάδο των πρώτων υλών αρτοποιίας, ο οποίος παρά τις εκκρεμότητες του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, παρέχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης .

3. Τέλος και όσον αφορά στις αρχικές εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2007, εκτιμάται με βάση τα σήμερον υφιστάμενα δεδομένα, ότι θα υπάρξει αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των καθαρών κερδών (σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο της χρήσης 2006) αντίστοιχη με την αύξηση που παρουσιάσθηκε στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2007, καθώς δεν μεσολάβησαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα γεγονότα ικανά όπως ανακόψουν την δυναμική της Εταιρείας


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ