ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις01/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

01/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 10 του ν. 3340/2005, τα άρθρα 2 παρ. 2 περ. ε΄ και 3 της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι η κα. Μαρία Κανάκη παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από την θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού που πραγματοποιήθηκε την 29.11.2016 έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κας. Μαρίας Κανάκη, αποφάσισε την μη αντικατάστασή της και την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ επιφυλάχθηκε να προχωρήσει σε αναπλήρωση της παραιτηθείσας ως άνω συμβούλου εν καιρώ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3) Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
4) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
5) Σεραφείμ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
7) Χρίστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ