ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις02/07/2012 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

02/07/2012 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» («Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1ε και 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του Ν. 3340/2005, και τα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας νέο οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2017 , συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

1) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2) Μαρία σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
 
3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4) Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

5) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

6) Σεραφείμ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

7) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

8) Χρίστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν την ελληνική υπηκοότητα.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ