ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις02/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

02/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» ενημερώνει τους κκ Μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2007. 
Οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2007 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2013). 
Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2007 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2007 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.+30 210 2419700 κ. Ευαγγελία Κοφινά , φαξ +30 210 2462433).


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ