ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.02/11/2015 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2014, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

02/11/2015 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2014, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» («Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την διαχειριστική χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ