ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.03/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

03/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, δυνάμει του Ν. 3556/2007 και της υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, σύμφωνα με την από 2.4.2019 γνωστοποίηση που εστάλη στην Εταιρεία με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου από την Orkla ASA, μητρική εταιρεία του Ομίλου Orkla η οποία εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας, η Orkla Food Ingredients AS, η οποία ελέγχεται από εταιρεία Orkla ASA, κατέχει πλέον 528.893 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 7.052% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ