ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.03/09/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

03/09/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ («Εταιρεία») ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ότι ο Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 30 Αυγούστου 2013 σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 23.700,00 Ευρώ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ