03/12/2012 Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑNΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την Απόφαση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών από σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2012 οι μετοχές της Εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς».

Συνεπεία της εν λόγω ένταξης αίρονται αυτομάτως οι υποχρεώσεις της Ειδικής Διαπραγμάτευσης και συνακόλουθα αναστέλλεται καθό χρόνο διαρκεί η ένταξη στην ως άνω κατηγορία, η εκτέλεση της υπογραφείσας μεταξύ της Εταιρείας και της «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ