ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.04/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

04/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, δυνάμει του ν. 3556/2007 και της υπ’ αριθ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σύμφωνα με την από 02.07.2019 γνωστοποίηση που εστάλη στην Εταιρεία με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου από την Orkla ASA, μητρική εταιρεία του Ομίλου Orkla, η οποία εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας, η εταιρεία  Orkla Food Ingredients AS, η οποία ελέγχεται από την εταιρεία Orkla ASA, κατέχει πλέον 5.811.201 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,48%  περίπου του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθόσον κατά το χρονικό διάστημα από 05.04.2019 έως 28.06.2019 προέβη στην αγορά, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 226.886 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 989.222,96 Ευρώ.

 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ