ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΣυναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων04/02/2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ α 13 Ν. 3340/2005 (04/02/09)

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ α 13 Ν. 3340/2005 (04/02/09)

1.ΚΑΝΑΚΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος
2.ΚΑΝΑΚΗΜΑΡΙΑτου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
3.ΚΑΝΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑτου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος – Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων
4.ΣΥΡΜΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό – Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
5.ΒΑΤΑΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό 
6.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτου ΑΝΤΡΕΑ
Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό
7.ΠΙΛΑΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑτου ΘΩΜΑ
Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. Μη
Εκτελεστικό
8.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής
9.ΒΑΣΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου ΙΩΑΝΝΗ
Ορκωτός Ελεγκτής
10.ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΜΑΡΙΑτου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου
11.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΝΑτου ΣΑΒΒΑ
Προϊστάμενη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων
12.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΚΩΣΤΑΣτου ΧΡΗΣΤΟΥ
Προϊστάμενος Λογιστηρίου


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ