ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις04/06/2009 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008

04/06/2009 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1
ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4 – ΑΧΑΡΝΑΙ  
ΤΗΛ – 210 2419700 / FAX – 210 2462433

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008

Η εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» ανακοινώνει, ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 4ης Ιουνίου 2009 το μέρισμα για τη χρήση 2008 ανέρχεται σε 0,08 Ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ανέλθει σε 0,072 Ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date ». Σύμφωνα με τον νέο κανόνα , δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009 . Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της εταιρείας κατά την record date , ήτοι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ως ακολούθως :

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 6 Ιουλίου 2009 , μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ .

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 15.12.2009 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή , Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15.12.2009) και μέχρι την 31.12.2014 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» στη διεύθυνση Ανεμώνης 4, Αχαρνές Αττικής, 136 71, τηλ. 210 2419700.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στο τηλ. 210 2419700.


Αχαρνές, 4 Ιουνίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ