ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.05/07/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

05/07/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

 Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ανακοινώνει ότι η κα. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος  και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 05.07.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 04.07.2019 σε πώληση 208.671 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 909.805,56 Ευρώ.

Η ως άνω διάθεση των μετοχών της Εταιρείας  εντάσσεται στη συνολική συμφωνία των κ.κ. Στυλιανού, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρας Κανάκη, όπως αυτή περιγράφεται και στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «Orkla Food Ingredients A.S.» για την απόκτηση έως 7.500.000 μετοχών της Εταιρείας και, συγκεκριμένα, έλαβε χώρα σε συνέχεια της από 04.04.2019 απόκτησης από τον Προτείνοντα 4.936.273 μετοχών από τους κ.κ. Στυλιανό  και Μαρία Κανάκη (ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), προκειμένου να μπορέσει ο Προτείνων να αποκτήσει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και να ασκήσει, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, το Δικαίωμα Εξαγοράς και η Εταιρεία να αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α..

Στα πλαίσια της αυτής ως άνω συμφωνίας, μετά την διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων έχει συμφωνήσει με τους κ.κ. Στυλιανό , Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 μετοχές (ποσοστό 5,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), εις τρόπον ώστε τα ως άνω πρόσωπα να κατέχουν εν τέλει ποσοστό 20,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ