ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.05/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

05/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, δυνάμει του ν. 3556/2007 και της υπ’ αριθ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σύμφωνα με τις από 05.07.2019 γνωστοποιήσεις που εστάλησαν στην Εταιρεία με σχετικά Έντυπα Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου από τους κ.κ. Στυλιανό Κανάκη και Μαρία Κανάκη:

(α) ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), ουδεμία μετοχή της Εταιρείας κατέχει πλέον, καθόσον την 04.07.2019 προέβη στην πώληση, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, 711.659 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.102.833,24 Ευρώ και

(β) η κα. Μαρία Κανάκη του Ελευθερίου, σύζυγος του κ. Στυλιανού Κανάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), ουδεμία μετοχή της Εταιρείας κατέχει πλέον, καθόσον την 04.07.2019 προέβη στην πώληση, δυνάμε εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, 375.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 1.635.000 Ευρώ.

Η ως άνω διάθεση μετοχών της Εταιρείας εντάσσεται στη συνολική συμφωνία των κ.κ. Στυλιανού, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρας Κανάκη, όπως αυτή περιγράφεται και στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «Orkla Food Ingredients A.S.» για την απόκτηση έως 7.500.000 μετοχών της Εταιρείας και, συγκεκριμένα, έλαβε χώρα σε συνέχεια της από 04.04.2019 απόκτησης από τον Προτείνοντα 4.936.273 μετοχών από τους κ.κ. Στυλιανό  και Μαρία Κανάκη (ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), προκειμένου να μπορέσει ο Προτείνων να αποκτήσει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και να ασκήσει, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, το Δικαίωμα Εξαγοράς και η Εταιρεία να αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α.

Στα πλαίσια της αυτής ως άνω συμφωνίας, μετά την διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων έχει συμφωνήσει με τους κ.κ. Στυλιανό , Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 μετοχές (ποσοστό 5,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), εις τρόπον ώστε τα ως άνω πρόσωπα να κατέχουν εν τέλει ποσοστό 20,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ