ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις06/05/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

06/05/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 6ης Μαΐου 2015, εγκρίθηκε   η καταβολή μερίσματος χρήσεως 2014 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 750.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,09 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την παρακράτηση αυτή (10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.   Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξεως  (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσης 2014) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015.


Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών στο Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, η είσπραξη του μερίσματος θα είναι δυνατή από την 2α  Ιουλίου 2015, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 ,και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία  (30.11.2015) η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της Εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής (Ανεμώνης 4, Τ.Κ. 13678, υπεύθυνη η κα. Μαρία Μωραΐτη).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-24.19.700. 

 

Αχαρνές, 6 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ