ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.07/06/2013 Ανακοίνωση για συνέχιση σύμβασης Ειδικού Διαπραγματευτή

07/06/2013 Ανακοίνωση για συνέχιση σύμβασης Ειδικού Διαπραγματευτή

Η διοίκηση της Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 8.4.2013 ανακοινώσεως της, ότι από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 οι μετοχές της Εταιρείας έχουν μεταφερθεί στην Κυρία Αγορά από την κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, λόγω της αύξησης της διασποράς τους.

Συνεπεία της ως άνω μεταφοράς από την ως άνω ημερομηνία (3.6.2013) η μεταξύ της Εταιρείας και της «ΒΕΤΑ XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή, της οποίας η εκτέλεση είχε ανασταλεί, καθόλο το χρόνο που οι μετοχές της Εταιρείας είχαν ενταχθεί στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς», συνεχίζεται κανονικά.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ