ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.09/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, δυνάμει του ν. 3556/2007 και της υπ’ αριθ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σύμφωνα με τις από 05.04.2019 γνωστοποιήσεις που εστάλησαν στην Εταιρεία με σχετικά Έντυπα Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου από τους κ.κ. Στυλιανό Κανάκη και Μαρία Κανάκη:

(α) ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), κατέχει πλέον 711.659 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,49% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθόσον την 04.04.2019 προέβη σε πώληση, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, 4.711.273 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 20.494.037,55 Ευρώ και

(β) η κα. Μαρία Κανάκη του Ελευθερίου, σύζυγος του κ. Στυλιανού Κανάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), κατέχει πλέον 375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,00% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθόσον την 04.04.2019 προέβη σε πώληση, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, 225.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 978.750,00 Ευρώ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ