ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.09/04/2013 Ανακοίνωση ορισμού νέου εσωτερικού ελεγκτή σε αντικατάσταση υφιστάμενου

09/04/2013 Ανακοίνωση ορισμού νέου εσωτερικού ελεγκτή σε αντικατάσταση υφιστάμενου

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 και της με αριθμό 5/204/14.11.2000 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 8ης Απριλίου 2013, όρισε ως νέο εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας τον κο. Παναγιώτη Κουτσιανά του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της υφισταμένης Δήμητρας Παπασπύρου του Σπυρίδωνα. Η κος Κουτσιανάς θ΄αναλάβει τα καθήκοντά του την 09η Απριλίου 2013.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ