ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.09/12/2010 Ανακοίνωση ορισμού νέου εσωτερικού ελεγκτή σε αντικατάσταση υφιστάμενου

09/12/2010 Ανακοίνωση ορισμού νέου εσωτερικού ελεγκτή σε αντικατάσταση υφιστάμενου

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 και της με αριθμό 5/204/14.11.2000 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 6ης Δεκεμβρίου 2010, όρισε ως νέα εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας την κ. Δήμητρα Παπασπύρου του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση της υφισταμένης Βασιλικής Μακρή του Ορέστη. Η κ Παπασπύρου θ΄αναλάβει τα καθήκοντά της την 09η Δεκεμβρίου 2010.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ