ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις10/12/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

10/12/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Η Εταιρεία <<ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ>> (<<Εταιρεία>>) ενημερώνει τους κκ Μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009) και το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος  φόρου) σε Ευρώ 0,162 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που ήσαν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων  Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τρίτη 29η Ιουνίου 2010.
Οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2009 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2015).
Μετά την ως άνω ημερομηνία η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2009 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ + 30 210 2419700 κ Μαρία Μωραίτη, φαξ + 30 210 2462433).


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ