ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις11/06/2008 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

11/06/2008 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1
ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ – 210 2419700  /  FAX  – 210 2462433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει , σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι  με  απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 10ης Ιουνίου 2008  το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 24ης Ιουνίου 2008.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η  Τετάρτη , 25 Ιουνίου 2008. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” , ως ακολούθως :

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. , και σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς , για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί , για διάφορους λόγους , δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους , θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 9 Ιουλίου 2008 , μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” .

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 15-12-2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή , Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15-12-2008) και  μέχρι την 31.12.2013 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του)  η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” στη διεύθυνση Ανεμώνης 4 – Αχαρναί 136 71 , τηλ. 210 2419700.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το  Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Παπαδοπούλου Μαρίνα στο τηλ. 210 2419700).

Αχαρνές , 10 Ιουνίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ