ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.13/03/2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

13/03/2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

H Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ («Εταιρεία») ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ότι ο Γεώργιος Γκούφας του Κωνσταντίνου, σύζυγος της Ελευθερίας Κανάκη του Στυλιανού, Αναπ/τριας Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, προέβη στις 11 Μαρτίου 2014 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.529,01 Ευρώ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ