ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.14/08/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

14/08/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (“Εταιρεία”) ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική συγκεντρωτική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που έλαβε χώρα την 13.8.2013 , ότι ο Γεώργιος Γκούφας του Κωνσταντίνου, σύζυγος της Ελευθερίας Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτριας Διευθ. Συμβούλου της Εταιρείας ,προέβη στις παρακάτω συναλλαγές (αγορές) μετοχών της Εταιρείας :
α) στις 9.8.13 σε αγορά 1.250 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.882,50 Ευρώ,
β) στις 12.08.2013 σε αγορά 1.550 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.388,71 Ευρώ και
γ) στις 13.08.2013 σε αγορά 750 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.170,00 Ευρώ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ