ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις15/05/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

15/05/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

H ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ («Εταιρεία») στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2014, όσον αφορά την πρόθεση της Εταιρείας προς διανομή μερίσματος. 
Ειδικότερα : 
Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων :  Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014. 
Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2013 : 

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014.

 
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2013: Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014.
 
Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: 

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014.

 
Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ