ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.15/12/2016 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2015, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

15/12/2016 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2015, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την διαχειριστική χρήση 2015 (φορολογικό έτος 2015), που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ