ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.16/10/2014 Διάρκεια Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

16/10/2014 Διάρκεια Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε ” (εφεξής “Εκδότρια”) γνωστοποιεί στο επενδυτικό ότι η διάρκεια της υφισταμένης σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με την Εταιρεία-Μέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», έχει ανανεωθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.2 του Κανονισμού του ΧΑ.
Σημειώνεται ότι με βάση την εν λόγω σύμβαση η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κειμένης νομοθεσίας, και παράλληλα για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ