ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις17/05/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

17/05/2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαΐου 2019 νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 15η Μαΐου 2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε αυθημερόν (15.05.2019) σε σώμα ως ακολούθως:

 

1) Tommy Stroemstad του Ragnar Arnfinn, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Halvor Liodden του Kare, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Manuela-Georgeta Banu του Mihai, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

7) Αλέξανδρος-Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ