ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΔελτία Τύπου17/07/2002 ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

17/07/2002 ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Αύριο, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2002, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΠΑΓΩΤΟΥ). Συνολικά εισάγονται 6.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή εκκίνησης τα 3,1 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προκειμένου να εισαχθεί στην Παράλληλη Aγορά του ΧΑΑ πραγματοποίησε δημόσια εγγραφή για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με τιμή διάθεσης 3,1 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 3,875 εκατ. ευρώ , τα οποία θα χρησιμοποιήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού ο οποίος συνάφθηκε για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 2,201 εκατ. ευρώ (750 εκατ.δρχ.) . Σημειώνεται ότι το επενδυτικό πρόγραμμα αφορούσε την ανέγερση νέων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων συνολικού εμβαδού 2.783,45 τ.μ.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: Στέλιος Κανάκης 72%, Μαρία Κανάκη 8% και επενδυτικό κοινό 20%. Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν δεσμευθεί ότι τους πρώτες έξι μήνες μετά την εισαγωγή της στο ΧΑΑ δεν θα προβούν σε πωλήσεις μετοχών ενώ το β’ εξάμηνο μετά την εισαγωγή προτίθενται να πουλήσουν αθροιστικά και οι δύο μέχρι 171.500 μετοχές που αντιστοιχούν σε 2,7% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία ΣΤ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στην εμπορία πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού ακολουθεί σταθερή πορεία. Ο κύκλος εργασιών το 2001 διαμορφώθηκε σε 11,3 εκατ. ευρώ (3,85 δις.δρχ.) και τα κέρδη προ φόρων σε 1,2 εκατ. ευρώ (409 εκ. δρχ.). Σύμφωνα με τις προβλέψεις που εμπεριέχονται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για το τρέχον έτος οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 12,4 εκατ. ευρώ (4,25 δις δρχ.) και τα κέρδη προ φόρων σε 1,35 εκατ. ευρώ (460 εκ.δρχ.)

Για περισσότερες πληροφορίες
Σύρμος Αθανάσιος
Οικονομικός Διευθ/ντής


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ