19/07/2019 Παύσης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συμφώνησε από κοινού με την «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» την λήξη της από 13-09-2012 Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση αυτής της 12ης Ιουλίου 2019, ενέκρινε την παραίτηση της Εταιρείας – Μέλους του Χ.Α. «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α..Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας  και καθόρισε ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019.

Αχαρνές, 19 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιo


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ