ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.19/03/2010 Γνωστοποίηση λήξης σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

19/03/2010 Γνωστοποίηση λήξης σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑNΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής, χάριν συντομίας, η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι ενόψει της επικειμένης λήξεως της συμβάσεως ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εκδότριας, από τo Mέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» στις 25/03/2010, συμφωνήθηκε από κοινού η μη ανανέωσή της.

Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η 24η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη.

Κατά την ως άνω λήξη της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης παύει να ισχύει και κάθε επιμέρους σύμβαση η οποία είχε συναφθεί στα πλαίσια αυτής και ιδίως η σύμβαση που είχε συναφθεί μεταξύ του Mέλους του ΧΑ «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και του κ Στέλιου Κανάκη, κυρίου μετόχου της Εκδότριας, προκειμένου ο εν λόγω κύριος μέτοχος να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ