ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΕταιρικές πράξεις20/06/2006 Μέρισμα 0,07 € -Διανομή Δωρεάν Μετοχών

20/06/2006 Μέρισμα 0,07 € -Διανομή Δωρεάν Μετοχών

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ” ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2006 στα γραφεία της εταιρείας (Ανεμώνης 4-Αχαρναί) , με ποσοστό απαρτίας 88,95% εγκρίθηκαν εκτός από τα συνήθη θέματα αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, έκθεσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών , Εκλογή Ελεγκτών , Αμοιβές Μελών Δ.Σ. ) και τα ακόλουθα:

1. H διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 3ης Ιουλίου 2006. Από την Τρίτη 4η Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 12η Ιουλίου 2006 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

2. H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων” που θα υλοποιηθεί κατ’ αρχήν με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,51 και εν συνεχεία με έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 10 παλαιές.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ