ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.22/08/2012 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2011, σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994

22/08/2012 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2011, σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ