ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις23/06/2006 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

23/06/2006 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1
ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4- ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ-210 2419700  /  FAX-210 2462433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει , σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα  με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , της 20ης Ιουνίου 2006 , το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2006.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η  Τρίτη , 4 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια , από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις  12 Ιουλίου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” , ως ακολούθως :

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. , σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς , για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί , για διάφορους λόγους , δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους , θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 18 Ιουλίου 2006 , μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” .

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 15-12-2006 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή , Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15-12-2006) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” στη διεύθυνση Ανεμώνης 4-Αχαρναί 136 71 , τηλ. 210 2419700 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Παπαδοπούλου Μαρίνα στο τηλ. 210 2419700).

Αχαρναί , 22 Ιουνίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ