ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις24/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

24/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 18η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Ανεμώνης αριθ. 4, ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της, συνεπεία της προτεινομένης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 750.000,00 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ (από 0,66 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (https://www.stelioskanakis.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr).

 

 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ