ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.24/03/2011 Ανανέωση διαρκείας Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

24/03/2011 Ανανέωση διαρκείας Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

24/03/2011 Ανανέωση διαρκείας Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης
Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε ” (εφεξής καλούμενη ως “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 23/03/2011 απόφαση της ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α “ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ”.

Σημειώνεται ότι η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία θα εξακολουθεί υφισταμένη, μετά από την ως άνω απόφαση, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης ανανεώθηκε για ένα (1) έτος.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ