ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις24/06/2014 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

24/06/2014 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 23ης Ιουνίου 2014, εγκρίθηκε η καταβολή χρηματικής διανομής και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 21.803,60 Ευρώ και δη ποσού 0,0029071 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογών  φόρος ποσοστού 19% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό της χρηματικής διανομής ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0023548 Ευρώ. Σημειώνεται ότι με την καταβολή του φόρου αυτού (19%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των μετόχων σε σχέση με την εν λόγω διανομή. 

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω της χρηματικής διανομής) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014. 
Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014  και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη της χρηματικής διανομής τους χειριστές τους. 
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους. 
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη της χρηματικής διανομής από την 22α Αυγούστου 2014, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
Η είσπραξη της χρηματικής διανομής για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2014 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-24.19.700.  
Αχαρνές, 23 Ιουνίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ