ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΔελτία Τύπου25/11/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

25/11/2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(σε εκατ. ευρώ)  9ΜΗΝΟ 2009 9ΜΗΝΟ 2008 ΜΕΤ. %
 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   13,108  13,121  -0,10 %
 ΕBITDA  1,866  1,886  -1,06 %
 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  1,668  1,616  3,22 %
 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ  1,248  1,209  3,23 %
(σε εκατ. ευρώ)  30.09.2009  31.12.2008  ΜΕΤ. %
 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  15,857  15,208  4,27 %
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   4,019  5,173 -22,31 % 
 ΔΑΝΕΙΑ  0  1,075  -100,00 % 

Η διοίκηση της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009.

            Σε μία δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ διατήρησε  τις πωλήσεις της  περίπου στα περσινά επίπεδα και επέτυχε μικρή αύξηση των προ φόρων κερδών.

Στη διάρκεια του 9μήνου Ιαν- Σεπτ. 2009 μηδενίστηκε ο ήδη μικρός δανεισμός, που είχε η εταιρεία στο τέλος του 2008. Αποτέλεσμα η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια να διαμορφωθεί σε 0,25, που είναι από τις χαμηλότερες που συναντά κάποιος σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Με άλλα λόγια τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι πολλαπλάσια κατά τέσσερις φορές των ξένων κεφαλαίων και απουσιάζει παντελώς ο τραπεζικός δανεισμός.

            Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνετούς πολιτικής σταθερής ανάπτυξης που στηρίζεται στις ίδιες δυνάμεις της εταιρείας και κυρίως στις θετικές ταμειακές ροές που παράγει από την καθαυτή  δραστηριότητά της.  

            Η διοίκηση επικέντρωσε την πολιτική της στη βελτίωση των συμφωνιών με τους οίκους του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει και στη διατήρηση χαμηλότερων αποθεμάτων. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή ιδιαίτερα στο Γ΄ τρίμηνο του 2009 κατά το οποίο η κερδοφορία ενισχύθηκε με διψήφιο ρυθμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ