ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.26/08/2019 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης άσκησης δικαιώματος εξαγοράς

26/08/2019 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης άσκησης δικαιώματος εξαγοράς

Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» από την «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS»

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής «η Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του ν. 3461/2006 και σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2019 αντίστοιχης ενημέρωσης από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXCSD)», ότι στις 23 Αυγούστου 2019 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση της Orkla Food Ingredients AS (εφεξής «ο Προτείνων»), στο Σύστημα Αύλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 79.877 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς που ασκήθηκε δυνάμει της από 4/850/01.08.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου ο Προτείνων κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αχαρνές, 26 Αυγούστου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ