ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις26/06/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

26/06/2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 26.06.2017, νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 26η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
2) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
3) Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος).
4) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος).
5) Σεραφείμ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος).
6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
7) Αλέξανδρος-Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

Αχαρνές, 26 Ιουνίου 2017


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ