ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.28/02/2012 Γνωστοποίηση λύσης σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

28/02/2012 Γνωστοποίηση λύσης σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑNΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής, χάριν συντομίας, η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι ενόψει του γεγονότος ότι η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» παύει να παρέχει την υπηρεσία ειδικής διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της την 24η Φεβρουαρίου 2012 ενέκρινε την λύση της συμβάσεως (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εκδότριας, από τo ως άνω Mέλος του ΧΑ «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»
Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίσθηκε η 29ης Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ