ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις28/06/2007 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

28/06/2007 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1
ΑΝΕΜΩΝΗΣ 4-ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ – 210 2419700  /  FAX  – 210 2462433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει , σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα  με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , της 26ης Ιουνίου 2007 ,ότι το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 5ης Ιουλίου 2007.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η  Παρασκευή , 6 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια , από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 13η Ιουλίου 2007, η καταβολή δε του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” , ως ακολούθως :

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. , και σύμφωνα με την νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς , για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί , για διάφορους λόγους , δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους , θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 19 Ιουλίου 2007 , μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” .

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 14-12-2007 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή , Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (14-12-2007) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” στη διεύθυνση Ανεμώνης 4-Αχαρναί 136 71 , τηλ. 210 2419700.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Παπαδοπούλου Μαρίνα στο τηλ. 210 2419700).

Αχαρναί , 26 Ιουνίου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ