ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.28/09/2012 Γνωστοποίηση Διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

28/09/2012 Γνωστοποίηση Διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής, χάριν συντομίας η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ με την από 27/09/2012 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από το Mέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012. Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ, σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» με τους εξής βασικούς όρους:

1. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής από την ως άνω ημέρα έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης, υποχρεούται να διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης που εισάγονται ταυτόχρονα για τις μετοχές της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία . Για την συγκεκριμένη υπηρεσία η Εκδότρια θα καταβάλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ