ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις28/11/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

28/11/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 28η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ. 4), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.286.667 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,82% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr). 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,74 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ) και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.286.667
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,82%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.286.667
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.286.667
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.286.667
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,82%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.286.667
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.286.667
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για διάφορα θέματα σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.


Αχαρνές, 28 Νοεμβρίου 2011 
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ