ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.29/03/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

29/03/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει με την παρούσα , σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ότι ο Γκούφας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, σύζυγος της Ελευθερίας Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας ,προέβη στις 23 Μαρτίου 2010 σε πώληση 2.145 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 3.217,50 Ευρώ και στις 24 Μαρτίου 2010 σε πώληση 855 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.325,75 Ευρώ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ