ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.29/05/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

29/05/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ («Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005, ότι η Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, απέκτησε στις 29.05.2012 συνεπεία εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων 77.607 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ