ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.30/06/2016 Απάντηση σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30/06/2016 Απάντηση σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο υπεβλήθη σε συνέχεια των πρόσφατων οικονομικών και νομικών εξελίξεων στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Δεν υφίσταται οιαδήποτε εκκρεμής απαίτηση της Εταιρείας από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
2. Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας μας που αντιπροσωπεύει η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία είναι σχεδόν μηδενικό (0,05%).
3. Με βάση τα ανωτέρω, οι πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν αξιολογούνται ως σημαντικές για την Εταιρεία μας και εκ των εν λόγω εξελίξεων ουδεμία απολύτως επίπτωση αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων, των ιδίων κεφαλαίων και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας μας .

Σημειώνουμε τέλος ότι δεν υφίσταται οιοδήποτε άλλο ζήτημα ή γεγονός το οποίο να χρήζει ειδικής αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ