ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις30/09/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

30/09/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» («Εταιρεία») ενημερώνει τους κκ Μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008) και το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου) σε Ευρώ 0,072 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που ήσαν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009. 

Οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2008 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2014). 
Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2008 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.+30 210 2419700 κ. Ευαγγελία Κοφινά , φαξ +30 210 2462433).


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ